Category Archives: Sách Kinh Tế

【Tải PDF】 Tài Liệu Tốt Sinh Giá Trị Tốt – Phương Pháp Quản Lý Tài Liệu Của Người Nhật PDF

aqua.com.vn – Thư viện sách PFD Miễn Phí lớn nhất Việt Nam xin giới thiệu – Cuốn sách Tài Liệu Tốt Sinh Giá Trị Tốt – Phương Pháp Quản Lý Tài Liệu Của Người Nhật được viết bởi tác giả Shimizu Kumiko, bàn về chủ đề Kinh Tế và được in với hình thức . […]

【Tải PDF】 Quyết Định – Kỹ Năng Lãnh Đạo Hàng Đầu Của Nhà Lãnh Đạo Tài Ba PDF

aqua.com.vn – Thư viện sách PFD Miễn Phí lớn nhất Việt Nam xin giới thiệu – Cuốn sách Quyết Định – Kỹ Năng Lãnh Đạo Hàng Đầu Của Nhà Lãnh Đạo Tài Ba được viết bởi tác giả Jim Treliving, bàn về chủ đề Kinh Tế. Hãy cùng aqua.com.vn đọc hết quyển sách này bằng […]

【Tải PDF】 Đọc Vị Đối Thủ – Bí Mật Của Tư Duy Tỉ Phú PDF

aqua.com.vn – Thư viện sách PFD Miễn Phí lớn nhất Việt Nam xin giới thiệu – Cuốn sách Đọc Vị Đối Thủ – Bí Mật Của Tư Duy Tỉ Phú được viết bởi tác giả Adam M Brandenburger, Barry J Nalebuff, bàn về chủ đề Kinh Tế. Hãy cùng aqua.com.vn đọc hết quyển sách này […]

【Tải PDF】 Nhà Lãnh Đạo Dám Cho Đi PDF

aqua.com.vn – Thư viện sách PFD Miễn Phí lớn nhất Việt Nam xin giới thiệu – Cuốn sách Nhà Lãnh Đạo Dám Cho Đi được viết bởi tác giả Bob Burg, JohnDavid Mann, bàn về chủ đề Kinh Tế. Hãy cùng aqua.com.vn đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển […]

【Tải PDF】 SPARK – Nhà Lãnh Đạo Thế Hệ Mới PDF

aqua.com.vn – Thư viện sách PFD Miễn Phí lớn nhất Việt Nam xin giới thiệu – Cuốn sách SPARK – Nhà Lãnh Đạo Thế Hệ Mới được viết bởi tác giả Angie Morgan, Courtney Lynch, Sean Lynch, bàn về chủ đề Kinh Tế. Hãy cùng aqua.com.vn đọc hết quyển sách này bằng cách tải file […]

【Tải PDF】 Bộ Sách Jesse Livermore – Nhà Đầu Tư Chứng Khoán Vĩ Đại (Bộ 2 Cuốn) PDF

aqua.com.vn – Thư viện sách PFD Miễn Phí lớn nhất Việt Nam xin giới thiệu – Cuốn sách Bộ Sách Jesse Livermore – Nhà Đầu Tư Chứng Khoán Vĩ Đại (Bộ 2 Cuốn) được viết bởi tác giả Edwin Lefèvre, Jesse Livermore, Richard D Wyckoff, bàn về chủ đề Kinh Tế. Hãy cùng aqua.com.vn đọc […]

【Tải PDF】 Nước Cờ Vĩ Đại PDF

aqua.com.vn – Thư viện sách PFD Miễn Phí lớn nhất Việt Nam xin giới thiệu – Cuốn sách Nước Cờ Vĩ Đại được viết bởi tác giả Nguyễn Kim Cường, bàn về chủ đề Kinh Tế và được in với hình thức . Quyển sách Nước Cờ Vĩ Đại được nhà xuất bản phát hành […]